Rada Doradcza

Doradzając naszym klientom korzystamy z kompetencji i ekspertyzy wybitnych specjalistów ze świata nauki, organizacji międzynarodowych i instytucji krajowych, z którymi mieliśmy okazję współpracować. Grupa ta tworzy naszą Radę Doradczą.

Rafael Fernández-Pita y González

Dyplomata z ponad 40 letnim stażem, ambasador Królestwa Hiszpanii i urzędnik wysokiego szczebla UE. Przez ponad 8 lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Sekretariacie Generalnym Rady UE. Ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i prawa UE, międzynarodowy autorytet w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Bardzo doświadczony unijny negocjator. Uczestnik kluczowych prac i współtwórca najważniejszych mechanizmów współpracy UE w zakresie sprawa wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości w ostatnich dwóch dekadach. Doradzał Przewodniczącemu Rady Europejskiej, szefom rządów, ministrom sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 28 państw członkowskich UE w różnych kwestiach, od RODO po nielegalną migrację, zwalczanie przestępczości i terroryzm.

Pełnił służbę dyplomatyczną na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Europie i w kwaterze głównej ONZ. Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu zarówno negocjacji dwustronnych, jak i wielostronnych, z udziałem stron reprezentujących zróżnicowane podmioty, środowiska, kręgi kulturowe i systemy polityczne. Włada językiem angielskim, francuskim, portugalskim, niemieckim i hiszpańskim.

Julian J.E. Schutte

Prawnik z ponad 40-letnim doświadczeniem, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.
W latach 1995-2012 pracował w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli, najpierw jako Dyrektor Służb Prawnych ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a w 2010 objął funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Służb Prawnych.

Zanim podjął karierę europejską, był urzędnikiem administracji rządowej w Królestwie Niderlandów, pełniąc funkcję doradcy ds. legislacji w Ministerstwie Obrony oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pełnił ponadto funkcję profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie w Amsterdamie, prowadząc zajęcia dot. problematyki współpracy sądowej w sprawach karnych w UE.

Specjalizuje się w międzynarodowym prawie karnym i prawie międzynarodowym publicznym, prawie karnym (zarówno materialnym, jak i proceduralnym), prawie wojskowym, imigracyjnym oraz prawie UE. Ukończył prawo na Uniwersytecie w Leiden w Królestwie Niderlandów, ze specjalizacją prawo konstytucyjne, a także nauki polityczne. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Paryż I w zakresie francuskiego prawa konstytucyjnego. Mówi w jęz. niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

Płk rez. Piotr Gąstał

Dowódca Jednostki Wojskowej GROM w latach 2011 – 2016.

Uczestnik wielu operacji międzynarodowych: „Przywrócić Demokrację” w Republice Haiti (1994 r.), misji ONZ we Wschodniej Slawonii (UNTAES) wb. Jugosławii (1996 r.), misji OBWE KVM w Kosowie (1999 r.), a także operacji ”Iracka Wolność” (2003 r.). Doradzał w zakresie problematyki obronnej i zwalczania terroryzmu m.in.: Prezydentowi RP, ministrom obrony, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych.

Płk. Gąstał jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (WNPiD) oraz studiów magisterskich z zakresu nauk bezpieczeństwa narodowego – zwalczania terroryzmu, polityki i strategii w Naval Postgraduate School (Monterey, USA). Ukończył szereg specjalistycznych kursów m.in.: dla oficerów sił specjalnych (SFOQC ) w JFK Special Warfare Center and School (FortBragg, USA), kurs połączonych operacji specjalnych (CJSOTF) w NATO School (Oberamergau, Niemcy), kurs zarządzania zasobami obrony w Defence Resource Management Institute (Monterey, USA), a także zawansowany kurs operacji specjalnych w zwalczaniu terroryzmu – Joint Special Operations University (Tampa, USA) oraz kurs wywiad w zwalczaniu terroryzmu – National Intelligence University (Waszyngton, USA).

Prof. Agnieszka Grzelak

Prof. Akademii Leona Koźmińskiego. Adwokat. Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa europejskiego. Wieloletni pracownik administracji państwowej: Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (2000-2004), Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2004-2016), Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (2016-2019), a ostatnio również administracji wymiaru sprawiedliwości. Była i jest członkiem rozmaitych gremiów eksperckich i stowarzyszeń, w tym członkiem grupy doradczej przy Ministrze Sprawiedliwości z zakresu prawa europejskiego (do 2015 r.), członkiem grupy ekspertów ds. ochrony praw człowieka w działalności służb przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i in. Jest ekspertem w międzynarodowych programach współpracy, w szczególności w państwach Bałkanów Zachodnich, na Ukrainie, a także Azerbejdżanie i w Gruzji.

Agata Bzdyń

Radczyni prawna, w latach 2012 – 2016 pracowała jako prawniczka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu.

Obecnie prowadzi kancelarię zajmującą się doradztwem i reprezentacją klientów w sprawach przed organami ochrony praw człowieka oraz przed sądami krajowymi. Absolwentka kierunków prawo oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prawo na Uniwersytecie w Strasbourgu (Master2).

Trenerka Programu HELP – Human Rights Education for Legal Professionals prowadzonego w ramach Rady Europy. Pasjonatka prawa międzynarodowego publicznego, administratorka konkursu dla studentów Ph. C. Jessup International Law Moot Court Competition, autorka artykułów z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego i publicznego, a także praw człowieka.

Dr hab. Michał Łuszczuk

Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, zaś z pasji badacz geopolitycznego znaczenia obszarów polarnych, problematyki zrównoważonego rozwoju w Arktyce oraz historii polskich badań polarnych. Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się badaniami regionów polarnych: KBP PAN, IASC, IASSA.

Zaangażowany jako ekspert w prace MSZ oraz uczestnik delegacji MNiSW na spotkania ministerialne Arctic Science w latach 2016 i 2018.

Dariusz Łaska

Doradca ds. współpracy międzynarodowej. Ekspert w zakresie public, governmental & regulatory affairs i communictions. Prawnik, dyplomata, urzędnik służby cywilnej, menadżer. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komunikacji i praktyki dyplomatycznej na University of Westminster w Londynie. Piastował kierownicze stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Posiada duże doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.

Ponad 20 lat pracował zagranicą (Monachium, Kolonia, Londyn). Posiada duże doświadczenie w planowaniu strategicznym oraz negocjacjach biznesowych, jak również wysokie kompetencje w analizach politycznych i gospodarczych. Uczestniczył w realizacji licznych projektów inwestycyjnych, pozyskiwał inwestycje zagraniczne do Polski oraz nadzorował portfolio projektów nieruchomościowych w Wielkiej Brytanii. Praktyk w zakresie negocjowania i zawierania umów. Odpowiadał za koncepcję i realizację dużych międzynarodowych wydarzeń politycznych i dyplomatycznych.

Paweł Grotowski

Ekspert i trener w zakresie etykiety i komunikacji w biznesie, protokołu dyplomatycznego i komunikacji międzykulturowej. Wieloletni pracownik MSZ, UKIE i KPRM. W latach 2005 – 2010 pracował w Protokole Dyplomatycznym MSZ, gdzie przygotował i zrealizował ponad 150 wizyt na najwyższym szczeblu z udziałem Prezydentów, Premierów i Ministrów Spraw Zagranicznych, w kraju i za granicą.

Absolwent Instytutu Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’ Administration, a także Studium Bezpieczeństwa Narodowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Akademię Obrony Narodowej. Absolwent Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych przy Fundacji im. R. Schumana.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia z zakresu Etykiety w Biznesie i Protokołu Dyplomatycznego.

Maciej Lewandowski

Ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i prawa publicznego międzynarodowego.

Wieloletni przedstawiciel Polski w gremiach tworzących regulacje z zakresu prawa cywilnego i karnego, w tym Unii Europejskiej, Rady Europy i Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Miądzynardoowego. Zaangażowany w implementację tych norm do prawa krajowego. Uczestnik prac dotyczących wykorzystania nowych technologii.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj