Doradztwo strategiczne

Nawigujemy w kursie na przyszłość.

Analizując procesy polityczne w Brukseli i kluczowych unijnych stolicach, nieformalne dyskusje w instytucjach UE, trendy legislacyjne oraz plany kolejnych prezydencji w Radzie UE, przygotowujemy klientów na nadchodzące zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Identyfikujemy szanse i zagrożenia dla poszczególnych obszarów biznesu na wczesnym, koncepcyjnym etapie procesu legislacyjnego.

Mapujemy aktorów procesu, gry interesów, kierunki rozwoju poszczególnych projektów legislacyjnych oraz określamy ramy czasowe.

Tworzymy szyte na miarę strategie zawierające propozycje dostosowań do nowych wyzwań/możliwości w ujęciu mikro (wewnątrz przedsiębiorstwa/organizacji) i makro (poprzez wpływ na proces legislacyjny).

Pomagamy w komunikacji i koordynacji, a także wspieramy i organizujemy grupy branżowe (coalition development) oraz oddolne inicjatywy (grassroots mobilization).

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj