Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 luty 2021 r.

SECGEN przywiązuję dużą wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności. Państwa prywatność jest dla nas ważna, podobnie jak ochrona Państwa danych osobowych, czyli wszelkich informacji, za pomocą których możliwe jest ustalenie Państwa tożsamości.

SECGEN gromadzeni dane osobowe, które otrzymujemy na zasadzie dobrowolności lub których uzyskanie jest niezbędne w celu umożliwienia przekazania informacji lub świadczenia usług dla naszych klientów.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki posługujemy się Państwa danymi osobowymi i chronimy je w związku z działalnością SECGEN.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1. W jakich celach moje dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe, uzyskane od klientów, dostawców lub innych stron trzecich jak również osób fizycznych będących ich reprezentantami lub współpracujących z nami w ich imieniu, przetwarzamy w zakresie niezbędnym w celu świadczenia przez nas usług. Zakres ten zawiera, ale nie jest ograniczony do: właściwej identyfikacji osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, ich pracowników lub współpracowników, utrzymania relacji biznesowych zaś w przypadku potencjalnego sporu dotyczącego świadczonych usług lub współpracy możemy przetwarzać te dane osobowe w celu rozwiązania tego sporu. Jako część realizowanych przedsięwzięć i projektów możemy przetwarzać dane osobowe jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe lub inne odpowiednie dane zdefiniowane dalej i wynikające z realizowanych przedsięwzięć i projektów.

Korzystając z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności konkretnego serwisu:

 • subskrypcji newslettera,
 • złożenia zapytania o ofertę,
 • rekrutacji,
 • rejestracji na konkretne wydarzenie lub publikację,
 • zamówienie informacji marketingowych.

W sytuacji gdy przekażesz swoje dane osobowe do SECGEN będziemy je wykorzystywali w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów chyba, że uzyskaliśmy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa lub profesjonalne standardy.

Podanie danych jest w tych przypadkach zawsze dobrowolne. Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego klienta i współpracujesz z nami w jego imieniu możliwe jest, że otrzymamy Twoje dane kontaktowe od naszego klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

1.2. Na jakiej podstawie SECGEN może przetwarzać Twoje dane osobowe?

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, SECGEN przetwarza je w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, rozwiązanie sporu, utrzymanie kontaktów biznesowych, identyfikacja reprezentantów, osób kontaktowych lub innych pracowników lub współpracowników naszych klientów działających w imieniu tychże naszych klientów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne przykłady prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa powyżej obejmują:

 • zapobieganie nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszego systemu IT,
 • personalizacja doświadczeń użytkowników online oraz poprawa wydajności, użyteczności i efektywności obecności SECGEN w Internecie,
 • przeprowadzanie oraz analizowanie naszej działalności marketingowej chyba, że zgodnie z przepisami prawa wymaga to udzielenia odrębnej zgody.
   

1.3. Czy przetwarzane są moje „wrażliwe” dane osobowe?

SECGEN nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

2. Automatyczne gromadzenie informacji

W niektórych przypadkach SECGEN i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisu internetowego SEGEN oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.


2.1. Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

2.2. Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.

Na naszej stronie internetowej wyświetla się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.


Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org.

Poniższa tabela przedstawia listę różnych rodzajów plików cookie, jakie są wykorzystywane na naszych stronach internetowych:

CelOpis

Wydajność (np. przeglądarka internetowa użytkownika)


Nasza strona internetowa została zbudowane w oparciu o wspólne platformy internetowe. Platformy te korzystają z wbudowanych plików cookie, które pomagają rozwiązywać problemy związane z kompatybilnością (np. poprzez identyfikację typu przeglądarki) oraz wydajnością (np. poprzez szybsze ładowanie zawartości). Pliki cookie są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki.Preferencje użytkownika na stronie


Pliki cookie mogą również zapamiętywać preferencje użytkownika na stronie (np. wybrany przez niego język) oraz próbować ulepszyć działanie serwisu (np. poprzez spersonalizowane powitanie lub treść). Takie działanie plików cookie dotyczy najczęściej części serwisu, do których dostęp można uzyskać po zarejestrowaniu się lub po założeniu konta. Pliki cookie są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki.


 
Analityka


Korzystamy z narzędzi analitycznych należących do stron trzecich, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam poprawiać jakość i treść strony secgen.eu. Zbiorcze dane statystyczne dotyczą m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do naszej strony. Pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po dwóch latach, jeśli użytkownik nie odwiedza ponownie stron secgen.eu.

Wtyczki społecznościowe
Używamy wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się treściami z naszych stron internetowych na platformach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie z wtyczek społecznościowych może powodować zapisywanie plików cookie na komputerach lub innych urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i odnotowania interakcji użytkowników na naszych stronach internetowych (np. za pomocą licznika liczby udostępnień strony), a także rejestracji informacji o aktywności użytkowników w Internecie i na naszych witrynach. Zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z treścią polityki prywatności każdego z dostawców takich usług przed rozpoczęciem korzystania z nich. Pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po dwóch latach, jeśli użytkownik nie odwiedza ponownie stron secgen.eu.

Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszej strony internetowej oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.

ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA UMIESZCZANIE PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA LUB URZĄDZENIU PODŁĄCZONYM DO INTERNETU.

2.3. Narzędzia Google Analytics

SECGEN korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez SECGEN znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

2.4. Narzędzia Adobe Analytics

SECGEN korzysta z narzędzi Adobe Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Adobe Analytics przez SECGEN znajduje się na stronie: https://www.adobe.com/pl/privacy.html

2.5. Znaczniki nawigacyjne

Znacznik nawigacyjny jest niewielkim plikiem obrazkowym umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez SECGEN odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SECGEN lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie.

Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.


2.6. Narzędzia lokalizacyjne

SECGEN może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

3. Widgety i aplikacje społecznościowe

Na stronie internetowej SECGEN mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach SECGEN (patrz: informacje powyżej na temat plików cookie służących do udostępniania treści na portalach społecznościowych). Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

4. Dzieci

SECGEN rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w Internecie. Serwis SECGEN nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Jedną z zasad polityki SECGEN w tym zakresie jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, w których dane tego typu są częścią działań związanych z realizacją profesjonalnych usług.

5. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

SECGEN nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności, realizacją zgłoszenia, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa lub standardy zawodowe. W związku z prowadzoną działalnością możemy przekazywać dane osobowe np. do władz podatkowych, innych organów publicznych i instytucji finansowych i ubezpieczeń społecznych lub innych stron trzecich. Jeżeli jest to niezbędne i wynika z przepisów prawa SECGEN udostępnia dane osobowe w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organa wymiaru sprawiedliwości a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.

SECGEN może w określonych przypadkach ujawnić dane osobowe firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników lub świadczyć usługi na rzecz klientów. SECGEN przekaże dane osobowe stronom trzecim wyłącznie gdy są spełnione rygorystyczne (zagwarantowane w RODO) standardy dotyczące przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa.


6. Opcje

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej SECGEN podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże SECGEN może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez SECGEN, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, SECGEN stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.


7. Dostęp do danych i uprawnienia

Jeśli przekazujesz nam swoje dane osobowe, w większości przypadków masz do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu możesz je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Możesz również przesłać na adres dpo@secgen.eu prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym SECGEN podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

Zgodnie z RODO, przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych/prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Bezpieczeństwo i integralność danych

SECGEN stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe, które przetwarzane były na podstawie wyrażonej zgody po jej wycofaniu lub wygaśnięciu będą usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przekazane w trakcie trwania relacji biznesowych, dotyczące naszych klientów lub partnerów biznesowych (osób fizycznych) lub ich reprezentantów (w tym wyznaczonych osób kontaktowych) będą przetwarzane w okresie trwania takich relacji a po ich zakończeniu będą przechowywane jeżeli:

 • przepisy prawa nakładają na SECGEN obowiązek przechowywania danych osobowych w tym w celu spełnienia regulacyjnych wymagań dotyczących działalności biznesowej SECGEN,
 • przechowywanie danych osobowych przez SECGEN jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SECGEN.

W przypadku danych osobowych osób kontaktowych będziemy przetwarzać te dane kontaktowe w celu utrzymania relacji biznesowych w okresie ich trwania chyba, że (o ile jest to zgodne z RODO) zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania

9. Odsyłacze do innych stron

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie SECGEN odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

10. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

SECGEN może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.

11. Pytania odnośnie Polityki Prywatności i jej realizacja

W SECGEN został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: dpo@secgen.eu lub adres korespondencyjny: SECGEN Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Aleje Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa), który jest dla Państwa osobą kontaktową w kwestiach związanych z danymi osobowymi, do której można również kierować pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi. Na podany adres można również zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zgodności z naszą Polityką Prywatności.

Szukaj