Zarządzanie projektami

W skład zespołu Secgen wchodzą eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów finansowanych z budżetu UE oraz innych organizacji międzynarodowych.

Prowadzimy szczegółowy monitoring zarówno planowanych, jak i toczących się konkursów w ramach programów sektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem grantów dostępnych dla wyspecjalizowanego grona beneficjentów (m.in. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ISF, Europejski Fundusz Obrony/EDF, Europejski program rozwoju przemysłu obronnego/EDID).

Identyfikujemy najkorzystniejsze programy, pomagamy w budowie międzynarodowego konsorcjum oraz wspieramy klientów w procedurze aplikacyjnej.

Na etapie implementacji projektu, zapewniamy sieć kontaktów i dostęp do rozbudowanej bazy ekspertów międzynarodowych reprezentujących kluczowe obszary. Wspieramy klientów we wszystkich aspektach zarządzania projektami, od strony organizacyjnej, prawnej, kadrowej, finansowej i księgowej.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj