Analizy

Zespół Secgen przygotowuje szyte na miarę (tailor-made) analizy procesów politycznych, prawnych i organizacyjnych toczących się w krajowych, europejskich i światowych ośrodkach decyzyjnych. Rozkładamy na czynniki pierwsze procesy decyzyjne w stolicach, organizacjach międzynarodowych, instytucjach i agencjach.

Korzystamy z bazy kilkuset krajowych i międzynarodowych ekspertów reprezentujących większość kluczowych dziedzin gospodarki, wywodzących się z instytucji i agend rządowych, międzynarodowych, globalnych korporacji, organizacji branżowych i pozarządowych.


Punktem wyjścia dla naszych opracowań jest ich wszechstronność. Powstają w rezultacie burzy mózgów multidyscyplinarnego zespołu ekspertów, analizującego szeroki wachlarz czynników i zagadnień strategicznych, od bezpieczeństwa sensu largo poprzez ekonomię, energetykę, geopolitykę, obronność, po zmiany klimatu.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj