Wspieranie dialogu

Wspieramy i promujemy dobre argumenty.

Przygotowując dla klientów sektorową strategię interakcji z otoczeniem regulacyjnym, doradzamy, jak sprawić, by ich głos był słyszalny w odpowiednich ośrodkach decyzyjnych, organizacjach, komitetach i grupach roboczych.

Szczegółowo analizujemy rolę odgrywaną w danym procesie przez poszczególne instytucje UE: Radę, Komisję i Parlament Europejski, w pełni uwzględniając perspektywę krajową, podział ról i stanowiska negocjacyjne.

Budujemy skuteczną relację z otoczeniem instytucjonalnym oraz pomagamy w opracowaniu i dystrybucji jasnych, przekonujących komunikatów politycznych i regulacyjnych. Tworzymy dedykowane strategie komunikacyjne.

Reprezentujemy i wspieramy klientów podczas konferencji, spotkań i konsultacji roboczych w Brukseli, Warszawie oraz innych stolicach i ośrodkach decyzyjnych. Łączymy uczestników dialogu poprzez organizację spotkań konsultacyjnych i okrągłych stołów, skupiających przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj