Doradztwo strategiczne

Nawigujemy w kursie na przyszłość. Analizując procesy polityczne w Brukseli i kluczowych unijnych stolicach, nieformalne dyskusje w instytucjach UE, trendy legislacyjne oraz plany kolejnych prezydencji w Radzie UE, przygotowujemy klientów na nadchodzące zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Identyfikujemy szanse i zagrożenia dla poszczególnych obszarów biznesu na wczesnym, koncepcyjnym etapie procesu legislacyjnego.
Mapujemy aktorów procesu, gry interesów, kierunki rozwoju poszczególnych projektów legislacyjnych oraz określamy ramy czasowe.

Tworzymy szyte na miarę strategie zawierające propozycje dostosowań do nowych wyzwań/możliwości w ujęciu mikro (wewnątrz przedsiębiorstwa/organizacji) i makro (poprzez wpływ na proces legislacyjny).

Czytaj więcej

Monitoring legislacyjny

Skuteczny monitoring legislacyjny wymaga szczegółowej, regularnej i wszechstronnej analizy procesów toczących się w administracji rządowej, instytucjach UE (Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski), wybranych organizacjach międzynarodowych oraz orzecznictwa TSUE.

Poprzez śledzenie prac grup roboczych i komitetów Rady i Komisji Europejskiej, komisji parlamentarnych, nieformalnych grup like-minded, wypowiedzi polityków i komunikatów urzędników wysokiego szczebla, na bieżąco dostarczamy aktualne analizy stanu prac legislacyjnych. Od etapu kuluarowych/koncepcyjnych dyskusji, poprzez właściwą fazę procesu decyzyjnego, do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym (OJ).

Czytaj więcej

Analizy

Zespół Secgen przygotowuje szyte na miarę (tailor-made) analizy procesów politycznych, prawnych i organizacyjnych toczących się w krajowych, europejskich i światowych ośrodkach decyzyjnych. Rozkładamy na czynniki pierwsze procesy decyzyjne w stolicach, organizacjach międzynarodowych, instytucjach i agencjach.

Korzystamy z bazy kilkuset krajowych i międzynarodowych ekspertów reprezentujących większość kluczowych dziedzin gospodarki, wywodzących się z instytucji i agend rządowych, międzynarodowych, globalnych korporacji, organizacji branżowych i pozarządowych.

Czytaj więcej

Wspieranie dialogu

Wspieramy i promujemy dobre argumenty. Przygotowując dla klientów sektorową strategię interakcji z otoczeniem regulacyjnym, doradzamy, jak sprawić, by ich głos był słyszalny w odpowiednich ośrodkach decyzyjnych, organizacjach, komitetach i grupach roboczych.

Szczegółowo analizujemy rolę odgrywaną w danym procesie przez poszczególne instytucje UE: Radę, Komisję i Parlament Europejski, w pełni uwzględniając perspektywę krajową, podział ról i stanowiska negocjacyjne.

Czytaj więcej

Zarządzanie projektami

W skład zespołu Secgen wchodzą eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów finansowanych z budżetu UE oraz innych organizacji międzynarodowych.

Prowadzimy szczegółowy monitoring zarówno planowanych, jak i toczących się konkursów w ramach programów sektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem grantów dostępnych dla wyspecjalizowanego grona beneficjentów (m.in. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ISF, Europejski Fundusz Obrony/EDF, Europejski program rozwoju przemysłu obronnego/EDID).

Czytaj więcej

Szkolenia

Przygotowujemy szkolenia dla zróżnicowanych co do składu i rozmiaru grup uczestników, zarówno w j. polskim, jak i wybranych językach obcych. Zapewniamy również możliwość opracowania zindywidualizowanych szkoleń, z uwzględnień konkretnych potrzeb klienta, w tym szkoleń typu senior executive.

Kładziemy duży nacisk na kwestie praktyczne i nieformalne, ściśle związane ze skutecznym funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym.

Czytaj więcej

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj