Sieć ekspertów

Obserwowanie i współtworzenie kluczowych krajowych i unijnych projektów w ostatnich dwóch dekadach – najbardziej intensywnym i owocnym okresie integracji europejskiej – pozwoliło nam na zbudowanie szerokiej sieci polskich i zagranicznych ekspertów.

Współpracujemy z międzynarodowym gronem profesjonalistów dysonujących specjalistycznym know-how we wszystkich kluczowych obszarach unijnej legislacji. Pomagamy nawiązać kontakt i uzyskać ekspertyzę zarówno od osób pracujących w przeszłości nad poszczególnymi aktami prawnymi, jak i specjalistami we wdrażaniu, procesie ocennym (ewaluacji) i rewizji wspólnych procedur i mechanizmów.

Bazujemy na sieci ekspertów z europejskich stolic, byłych pracowników instytucji i wąsko wyspecjalizowanych agencji UE, organizacji międzynarodowych (ONZ, Rady Europy, OBWE, Rady Państw Morza Bałtyckiego), partnerów z kluczowych państw trzecich (USA, Federacja Rosyjska) i regionów (państwa Partnerstwa Wschodniego, Bałkany Zachodnie, Azja, Afryka Pn).

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj